Usługi

Świadczymy usługi w różnych sektorach przemysłowych w zakresie:

  • Badania i ekspertyzy materiałowe
  • Opracowanie prototypów narzędzi i części maszyn z wykorzystaniem procesów z zakresu inżynierii powierzchni, automatyki i robotyki, procesów specjalnych oraz wiedzy interdyscyplinarnej mających na celu redukcję kosztów wytwarzania oraz wzrost wydajności.
  • Projektowanie systemów materiałowych i procesowych
  • Badania NDT (badanie nieniszczące)
  • Konsulting- profesjonalne doradztwo techniczne
  • Wdrażanie nowych i innowacyjnych rozwiązań
  • Współpraca z jednostkami badawczymi oraz Uczelniami
  • Udział w projektach Badawczo-Rozwojowych
  • Komercjalizacja wdrożonych i sprawdzonych rozwiązań
  • Trensfer technologii