Powłoki PVD

Funkcjonalne powłoki PVD

Funkcjonalne Powłoki i Modyfikacje Powierzchni Materiałów w Zastosowaniach Przemysłowych

Proces PVD odbywa się w wysokiej próżni w temperaturach od 200 do 600 °C, polega na odparowaniu materiału stosowanego na powłokę który tworzy związek z wprowadzonym, zjonizowanym gazem. Taka struktura osadza się w postaci powłoki o bardzo dużej przyczepności.

Proces  przygotowania powierzchni  składa się z etapów:

– chemicznego przygotowania powierzchni w celu usunięcia z niej wszelkiego rodzaju tłuszczów, środków konserwujących i innych zanieczyszczeń mechanicznych, jak również cienkich warstw powierzchniowych (tlenków, produktów korozji, siarczków). Stosuje się też mikropiaskowanie mikro-korundem do usunięcia trwalszych zanieczyszczeń.

– jonowego przygotowania powierzchni, które jest operacją bezpośrednio poprzedzającą proces nanoszenia powłok i ma na celu  dokładne czyszczenie powierzchni, aktywowanie jej  – proces ten realizuje się przez trawienie jonowe. Podgrzewanie wsadu do założonej temperatury odbywa się za pomocą zainstalowanych w komorze termoelementów przed trawieniem jonowym.

Powstawanie powłok odbywa się w trzech etapach:

– uzyskiwanie par nanoszonego materiału

– transportu par na materiał podłoża

– kondensacji par nanoszonego materiału na podłożu i wzrost powłoki

Do wytwarzania twardych przeciwzużyciowych powłok metodami PVD, przeznaczonych do zastosowań trybologicznych wykorzystywane są metale przejściowe (najczęściej Ti, V, Ta, Zr, Cr, Mo, W,  Nb), gazy reaktywne (azot, tlen), pary (np. boru, krzemu) oraz pierwiastki otrzymywane z różnych związków chemicznych (węgiel z acetylenu) tworzące  z nimi trudnotopliwe azotki, węgliki, tlenki, borki.

Przygotowanie i powłoka

Dobieramy materiały oraz projektujemy procesy specjalne dla uzyskania specyficznych własności eksploatacyjnych narzędzi lub części na indywidualne potrzeby Klienta ponieważ polepszanie własności produktów użytkowych jest związane z odpowiednim kształtowaniem nie tylko struktury materiału bazowego, lecz także struktury i własności jego warstwy powierzchniowej.

Korzyści płynące ze stosowania powłok:

  • WYDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI DETALI/NARZĘDZI;
  • ZREDUKOWANIE ILOŚCI WYMIAN NARZĘDZI/DETALI NA LINII PRODUKCYJNEJ;
  • ZWIĘKSZENIE SZYBKOŚCI PROCESU- SKRACANIE CYKLÓW PRODUKCYJNYCH;
  • ZREDUKOWANIE ILOŚCI ZAKUPÓW/MAGAZYNOWANIA DETALI/NARZĘDZI.

Powłoki ochronne PVD wielokrotnie zwiększają odporność współcześnie stosowanych materiałów na erozję i korozję, a zarazem polepszają i utrzymują niską chropowatość powierzchni bez zakłócenia parametrów metalurgicznych i zmęczeniowych materiału.

Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza kontaktowego.