Doradztwo techniczne, konsulting, szkolenia

Profesjonalne doradztwo techniczne i konsultacje

Prowadzimy usługi konsultingowo-koordynacyjne w zakresie:

  • Współpraca i koordynacja wielobranżowa:
   • Projektowanie, Budowa, Uruchamianie Systemów Sterowania Automatycznego;
   • Modernizacja Istniejących Maszyn, Linii i Systemów Produkcyjnych;
   • Budowa, Wdrażanie  Kompletnych- Zrobotyzowanych Systemów;
   • Programowanie Sterowników PLC;
   • Programowanie Systemów SCADA;
   • Opiniowanie odchyłek jakościowych dotyczących właściwości materiałów;
   • Udział w zatwierdzaniu procesów specjalnych;
   • Interpretacja danych materiałowych;
   • Obsługa i tworzenie baz materiałowych;
   • Inicjowanie i koordynacja projektów badawczych w zakresie wdrażania nowych materiałów i procesów;
   • Wykonywanie ekspertyz, analiza wad materiałowych;
   • Opracowywanie procedur wykonawczych (instrukcji, WT);
   • Udział we wdrażaniu nowych metod badawczych i procesów specjalnych;
   • Współpraca ze jednostkami technologicznymi, jakościowymi oraz przedstawicielami Klienta/Dostawcy w celu spełnienia wymagań jakościowych oraz doskonalenia procesów specjalnych i metod badawczych;
   • Prowadzenie i/lub koordynacja projektów badawczo-rozwojowych dotyczących materiałów i stosowanych oraz wdrażanych procesów wytwarzania;
   • Kontakt z uczelniami i ośrodkami badawczymi wynikający z inicjowanych czy realizowanych projektów;
   • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów dotyczących właściwości materiałów oraz procesów specjalnych;
   • Opiniowanie i ocena zmian właściwości materiałów wywołanych procesem wytwarzania elementów lub warunkami prób jakim były poddane;
   • Badania nieniszczące- dobór metody oraz warunków badania;
   • Zatwierdzanie dokumentacji dostawców oraz ich wsparcie konstrukcyjne i technologiczne (odlewy, odkuwki).
  • Optymalizacja cenowa proponowanych rozwiązań.
UNITREK unique solution
UNITREK unique solution
 • Uczestniczymy w niezbędnych spotkaniach, telekonferencjach, chatach, wymianie korespondencji naradach w siedzibie Klienta lub miejscu przez niego wskazanym.